BURZAŁA Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów s.c


Kancelaria działa na rynku usług prawniczych świadcząc kompleksową pomoc prawną zarówno osobom fizycznym jak i osobom prawnym. Nasz wyspecjalizowany zespół prawników w pełni identyfikuje się z potrzebami i oczekiwaniami Klientów.
Nasza Kancelaria działa według europejskich standardów obsługi,  w oparciu o dużą elastyczność pracy oraz dynamikę zespołu obsługującego dostosowuje działania do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Współpracujemy z klientami na każdym etapie postępowania, aby końcowy rezultat był zgodny z ich oczekiwaniami.

Wspólnikami są:

adwokat
KARINA BURZAŁA
nr wpisu na listę
adwokatów Wielkopolskiej
Izby Adwokackiej
POZ-1082
radca prawny
RAFAŁ BURZAŁA
nr wpisu na listę
Radców Prawnych w Poznaniu
Pz-Kl-357/05

Nowości


Rachunki powiernicze - rachunki, na których gromadzone będą środki na budowę lokalu. | 30.11.2011
Dnia 28 października 2011 r. ogłoszona została ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377) szczegółowo regulująca zasady zawierania umów pomiędzy deweloperami a nabywcami lokali. Od kiedy ustawa zacznie obowiązywać, ryzyko inwestycji deweloperskiej leżeć będzie po stronie przedsiębiorcy. Ustawa wejdzie w życie 29 kwietnia 2012 r.

Nowy termin przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. | 30.11.2011
Z dniem 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Ustawa ta zmienia przepisy 22 ustaw. Zmiany obejmować będą m. in:

Nowe reguły dotyczące połączeń i podziałów spółek | 30.11.2011
Dnia 27 października 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych upraszczające wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek. Nowelizacja wzmacnia również ochronę wierzycieli wprowadzając wymóg sądowej ochrony tych podmiotów.


Jesteś naszym gościem